Download Bầu Trời Thép 2: Khủng Long Trỗi Dậy Download Iron Sky 2: The Coming Race

Iron Sky: The Coming Race với ý tưởng khá là thú vị. Lấy bối cảnh 20 năm, sau cuộc xâm lăng của phát xít Đức từ mặt trăng, Trái Đất bị hủy hoại bởi chiến tranh hạt nhân. Nhưng con người vẫn còn hi vọng cuối cùng để sống c&ogr...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim