Download Biển Xanh Sâu Thẳm Download Deep Blue Sea

Tại khu nghiên cứu hải dương học khi những con cá mập được cấy mô não của người vào cá mập để tìm ra phương thuốc chữa bệnh tâm thần của con người. Thí nghiệm của tiến sĩ Susan McAlester đang sắp sửa đứng trước việc tạo ra một thành ...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim