Download Bộ Ba Quái Nhân Download Glass

David Dunn - một người đàn ông bình thường sở hữu sức mạnh siêu phàm; "Quý ngài Glass" Elijah. "Bộ Ba Quái Nhân" và Kevin Wendell Crumb - một quái nhân với 24 tính cách tồn tại trong c&u...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim