Download Câu Chuyện Về Deborah Logan Download The Taking of Deborah Logan

Câu chuyện bắt đầu khi Mia Medina (Ang) tìm thấy đối tượng hoàn hảo để thực hiện một bộ phim bảo vệ luận án tiến sĩ của mình về bệnh Alzheimer. Đối tượng đó chính là Deborah Logan và con gái Sarah Logan. Nhưng rồi cô ph&aacut...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim