Trailer Chơi Hay Chết Trailer Truth or Dare

Thật Hay Thách, Truth or Dare 2018 Phim Thật Hay Thách: kể về một trò chơi tưởng chừng vô hại "Thật hay Thách" đã giết chết từng người một khi họ nói dối hoặc từ chối tự hiện thử thách....[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim