Trailer Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm Trailer Ghost Stories

Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm, Ghost Stories 2018\r\n\r\nPhim Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm Giáo sư Phillip Goodman (Andy Nyman) đã đi điều tra về ba sự vụ liên quan đến các thế lực hồn ma siêu nhiên: một người gác đêm tại ...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim