Download Đặc Khu 13: Tối Hậu Thư Download District 13: Ultimatum

 \r\n\r\nDamien và Leito trở về từ "Quận 13" trong một nhiệm vụ mang lại hòa bình cho khu vực đầy rắc rối, nơi mà đang nằm dưới sự quản lý của năm băng phái găng-tơ khác nhau. Damien và Leito phải nhanh tay hơn lực lượng bí...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim