Trailer Hồn Ma Ồn Ào Trailer Poltergeist

Được làm từ đạo diễn phim The Texas Chainsaw Massacre (1974) với đánh giá là phim siêu kinh dị nhất thời đại. Bộ phim kinh dị nổi tiếng kể một ngôi nhà bị ma ám, và những thế lực siêu nhiên đang đeo đuổi họ. Khi thực hiện bộ ph...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim