Trailer Kẻ Săn Ma Túy Trailer The Drug Hunter

Kẻ Săn Ma Túy, The Drug Hunter 2018\r\n\r\nPhim Kẻ Săn Ma Túy: Anh trai của giảng viên đại học Lã Vân Bằng là cảnh sát thâm nhập vào vùng Tam giác vàng, vì bạo lộ thân phận mà anh dũng hi s...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim