Trailer Kênh Số 0 (Phần 4) Trailer Channel Zero

Kênh Số 0 (Phần 4), Channel Zero (Season 4) 2018\r\n\r\nPhim Kênh Số 0 (Phần 4): Serie phim dựa trên những truyện kinh dị phổ biến trên Internet như Candle Cove, The No-End House, Butcher's Block and The Dream Door. Channel Zero Phần 4 là câu c...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim