Download Kira Của Ngày Hôm Nay Download Today’s Kira-kun (Kyo no Kira-kun)

Ninon Okamura và Yuiji Kira là bạn cùng lớp. Cả hai còn là hàng xóm của nhau nhưng chẳng nói chuyện gì trên lớp. Okamura cũng không có bạn bè nào khác ở trường. Cô bé bị cho là ...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim