Trailer Mãng Hoang Kỷ Trailer The Legend of Jade Sword

Mãng Hoang Kỷ, The Legend of Jade Sword 2018 Phim Mãng Hoang Kỷ là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Mãng Hoang Kỷ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Mãng Hoang Kỷ có nội dung kể về một đứa bé sinh ra đã...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim