Trailer Mị Giả Vô Cương Trailer Bloody Romance

Mị Giả Vô Cương, Bloody Romance 2018\r\n\r\nPhim Mị Giả Vô Cương Loạn thế cuối thời Đường, Thất Tuyết bị cha bán vào thanh lâu, một lần lầm lẫn gia nhập Quy Họa thành bí ẩn. Trong nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, nàng gặp được ảnh tử Trường...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim