Download Một Nắm Đô La Download A Fistful of Dollars

Một anh chàng cao bồi, vốn được coi là The Man with No Name, đi tới một thị trấn ở biên giới Mexico tên là San Miguel. Ở đây, anh bắt gặp một bầu không khí căng thẳng của những người dân thường trong thị trấn, lại bị một nhóm thanh ni&...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim