Download Nhượng Tử Đạn Phi Download Let The Bullets Fly

Phim Nhượng Tử Đạn Phi  Bộ phim lấy bối cảnh vào đầu thế kỉ 20, khi chế độ phong kiến Trung Quốc vừa sụp đổ. Hoàng Tứ Lang là một trùm buôn thuốc phiện và người thống trị ở Nga Thành vào ban ngày.  Đồng thời Ma Phỉ ho...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim