Trailer Thế Giới Khủng Long Trailer Jurassic World

Thế Giới Khủng Long, Công Viên Kỷ Jura 4, Jurassic World 2015 Hai mươi hai năm sau Công viên kỷ Jura, Isla Nublar bây giờ đã trở thành công viên khủng long thật sự, tên là Jurassic World, ban đầu được hình dung bởi J...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim