Download Thống Lĩnh Download The Warlords

Phim Thống Lĩnh  Những năm 1850, đất nước Trung Hoa dưới sự cai trị triều đình nhà Thanh dần trở nên kiệt quệ bởi nạn Bạch họa (nha phiến) lại bị xâu xé bởi các nước thực dân phương Tây. Trong suốt thời kì rối ren này, nạ...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim