Download Trông Chờ Những Siêu Anh Hùng Download Waiting for Superman

Waiting for "Superman"là một bộ phim tài liệu năm 2010 của đạo diễn Davis Guggenheim và nhà sản xuất phim Lesley Chilcott. Bộ phim phân tích sự thất bại của giáo dục công lập Mỹ bằng cách bắt trước một số học sinh thông qua...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim