Trailer Hồn Ma Nàng Vũ Ưu Trailer Wang Nang Hong

Hồn Ma Nàng Vũ Ưu - Wang Nang Hong (2018) Trong phim Hồn Ma Nàng Vũ Ưu Pikul (Preaw) là một hồn ma không được tái sinh vì trong lòng cô chất chứa sự hận thù quá lớn. Trong quá khứ Pikul từng yêu Danu (Cee) rất s...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim