Download Nhanh Thì Sống Chậm Thì Chết Download The Quick and the Dead

Năm 1878, ở một thị trấn miền tây nước Mỹ, ở đây hàng năm điều có tổ chức 1 cuộc thi bắn súng giữa các cowboy. Người thắng sẽ nhận được 1 số tiền rất lớn. Vì vậy có rất nhiều người đến đây tham gia trong đó có 1 cô g&aac...[Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim