Trailer Sự Chia Cắt Trailer The Divide

Đợt thảm họa hạt nhân kéo tới gây ra cảnh màn trời chiếu đất cho người dân tại đó và rồi số ít người sống sót trong họ lại phải đối mặt với nhiều tình huống ngặt nghèo hơn thế nữa… ...[Xem thêm]

Trailer

Bình luận về phim