Trailer Thiên Ý Trailer Hero's Dream

Thiên Ý, Hero's Dream 2018 Phim Thiên Ý: Bộ phim lấy bối cảnh cuối đời nhà Tần đầu nhà Hán, các nhân vật danh chấn một thời là Tần Thủy Hoàng (Kiều Chấn Vũ), Hàn Tín (Âu Hào), Lưu Ba...[Xem thêm]

Trailer

Từ khóa:

Bình luận về phim